Welkom bij De Morgenster - Middelburg

Welkom bij de wijkgemeente van De Morgenster. Het gebouw van de Morgenster is per heden niet meer in gebruik voor de diensten van onze gemeente.

De Morgenstergemeente is opgegaan in een overkoepelende PGM gemeente "Nieuw Kerk Middelburg". Voor informatie over deze nieuwe gemeente vwb diverse zaken en kerkdiensten kunt u terecht op de website van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg.

Per 1 januari zijn alle wijken van de PGM samengevoegd tot één wijkgemeente, met één kerkenraad waaronder taakgroepen ressorteren, die van meet af aan PGM-breed functioneren. De taakgroepen zijn: pastoraat, diaconaat, eredienst, vorming en toerusting, stadspastoraat, jeugd en jongeren, ouderenpastoraat, communicatie. In deze taakgroepen, waarin ook niet-ambtsdragers zitten, klopt het hart van het kerkenwerk.

Deze website zal binnenkorten worden opgeheven.

Agenda

De agenda is leeg.

Toekomst van de Morgenster-gemeente

Zoals u weet zal per 1 januari 2017 het aantal plekken van vieringen (vierplekken) binnen de PGM worden teruggebracht van 5 naar maximaal 3. Dit is een belangrijk onderdeel van het beleidsplan dat in de Algemene Kerkenraad van de PGM is vastgesteld. 

Dit beleidsplan geeft echter nog niet aan hoe deze verandering concreet zal gaan plaatsvinden in de zin van: in welk kerkgebouw vindt welke viering plaats?

De voorzitters van de huidige wijkkerkenraden willen hiervoor een plan maken. Met dit plan willen wij bijdragen aan besluitvorming op korte termijn over deze nieuwe vierplekken........lees verder

De Koster

De koster maakt geschiedenis
Omdat hij zo onmisbaar is
Want wat gebeurt er met de kerk
Zonder de koster en zijn werk
We laten ons verleiden
Er over uit te weiden
Want de koster en de kerk
Ze horen bij elkaar
Het kenmerk van des kosters werk
Hij staat voor iedereen klaar
Met droogje en met natje
En op de vloer geen spatje
Het water op de preekstoel
En 's winters warm en 's zomers koel
Waarmee we maar bedoelen
Je moet er wel voor voelen.
Want menig avond is het raak
Kortom, het is een zware taak
Om gastheer van de kerk te zijn
Dan moet je groot zijn in het klein.

Column

Eeuwigheidszondag

10 januari 2016  |  Jan Nauta In de kerk houden we er een andere kalender op na, dan de kalender die je in je agenda vindt of in de keuken hangt. De kerkelijke kalender loopt niet va...

Lees verder